Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הרב ישעי' (בר"א) גרויס

With Kerestir Kvitel

Raised:

127

Goal:

180 kvitlach

Donors:

146

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

This Dryver is part of "נכדי רבינו" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

This Dryver is part of "נכדי רבינו" team

Go to Team Page

Send Kvitel

Recent Donations (146 Total)

HILLEL VORHAND

1 Hazkara + $101 pidyon

17 days ago

בערגער

1 Hazkara

1 month ago

ש י מערטץ

Hazkara

1 month ago

Jacob Goldstein

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of רבי ישעי גרויס

In Memory of רבי ישעי ב"ר משה לע"נ חי' בת ר' שמואל

הכהן

1 Hazkara

1 month ago

אברהם צבי געלבשטיין

1 Hazkara

1 month ago

י מ שווארץ

1 Hazkara

1 month ago

נפתלי

1 Hazkara

1 month ago

הרוצה בעילום שמו

Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of לכ' ר' ישעי' נ''י

Matthewcix

1 Hazkara

1 month ago

Pinchas friedman

1 Hazkara

1 month ago

יצחק בלייער

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי לייב לאנדא

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב מאיר יוסף רב דחצר פלאשינג ואחיו הרב ישעי׳

In Memory of ר׳ ישעי׳ בן ר׳ משה

Isaac Stern

1 Hazkara

1 month ago

יואל מערטץ

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

h m

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Greenfeld

0 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

Hershy Mittelman

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

א י ווייס

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

פנחס מ

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

L TB

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

מ א ליבערמאן

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

shmaye k

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

y r

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

עקיבא

1 Hazkara

1 month ago

Sender Friedman

Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

Comments: emailed kvittel

ליפא פר''מ

1 Hazkara

1 month ago

שמואל שטערן

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

In Honor of רבי ישעי' גראס - הנקרא בשם והולך בדרכי זקינו הקדוש

In Memory of רבי ישעי' ב"ר משה זי"ע

מ י ג

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

Yidel Hirsch

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Nussen S. Greenfeld

Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of לכבוד ידידי הרב ישעי' גראס שליט"א - נכד רבינו זי"ע

נ ה יאקאב

1 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

Moshe Deutsch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

י א פאללאק

1 Hazkara

1 month ago

Y braceiner

1 Hazkara

1 month ago

B Heiman

1 Hazkara

1 month ago

ב ה''ש

1 Hazkara

1 month ago

חיים יואל ה''ש

1 Hazkara

1 month ago

jacob teller

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

יואל קליינבערגער

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of העסקן הנמרץ הצדיק ידידי היקר, מראשי התאחדות אבריכם, בנש"ק ר' ישעי' שליטא

In Memory of הרה"ק ר' ישעי' ב"ר משה זצ"ל

Joel Mauskopf

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of ר ישעי

שמחה בונים בן חי

1 Hazkara

1 month ago

א קליינבערגער

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Jacob L Laundau

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

H H

1 Hazkara

1 month ago

לזש''ק

1 Hazkara

1 month ago

אמג

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ר' שיעי', עבור התמסרותו למען השיעורים ובפרט בתוך המצב להאיר מגו חשיכא

In Memory of הרה"ק ישעי' ב"ר משה זי"ע - אהרן משה ב"ר מרדכי ז"ל

אייכענשטיין

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי יצחק ראזענבערג

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

אברהם טיבערג

1 Hazkara + $54 pidyon

1 month ago

נחמן קליין

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

Leibe Rosenberg

1 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

ראובן גלאנץ

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

Cheskel

1 Hazkara

1 month ago

joel landau

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

יצחק בלייער

1 Hazkara

1 month ago

hillel kahan

1 Hazkara

1 month ago

hillel kahan

1 Hazkara

1 month ago

hillel kahan

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Mordechai Hirsch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of לכבוד ר' ישעי' ור' מאיר יוסף גראס

In Memory of לע'נ רבינו ישעי' ב'ר משה

יואל בערנאטה

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of ידידי ר' ישעי גראס נכד בעל הילולא

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Avrum Yida Indig

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of Shaye Gross

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה

חיים מאיר מארקאוויטש

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of לכבוד ידידי עוז נכד הצדיק זי״ע הרב ישעי׳לע גרויס שליט״א

In Memory of לע״נ הצה״ק רבי ישעי ב״ר משה זי״ע

Naftali Unger

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Alexander Mutzen

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Alexander Mutzen

1 Hazkara

1 month ago

יואל נתן מיטטעלמאן

1 Hazkara

1 month ago

zalman schlesinger

Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of לכבוד גבאי כולל שומרי החומות המסור בלב ובנפש הרב ישעי' גרויס שליט''א

yakev yitzchok

Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב ישעי' גרויס

Klepner

1 Hazkara

1 month ago

שמואל בראך

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

אברהם מענדל ווערטהיימער

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

אהרן צבי וועבער

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

מאיר באש

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

דוד יודא שפיטצער

Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

אליעזר ווערצבערגער

Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

חיים יושע פאליק פאלקאוויטש

1 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

שמואל דוד פישער

1 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

מ צ פישער

1 Hazkara + $1 pidyon

1 month ago

hilrl rosenberg

1 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

הרב דוד הירש

Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

ארי' ווייס

Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

אברהם בער שפיטצער

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of גבאי התאחדות אברכים

חיים מארמארשטיין

1 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

חיים ישראל

1 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

וואלף לאנדא

Hazkara + $250 pidyon

1 month ago

In Honor of ר' ישעי' גרויס

יצחק גליק

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

ה רז''פ

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

ב

1 Hazkara

1 month ago

יעזורי שע"י קהל יטב לב בני ברק

1 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of מנהל התאחדת אברכים בארה"ב

In Memory of אוהבן של ישראל רבינו ישעי' בן ר' משה זי"ע

י ר

Hazkara

1 month ago

פרץ שווארץ

1 Hazkara

1 month ago

זלמן לייב סופר

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of לע"נ הצ' ר' ישעי ב"ר משה זי"ע ולע"נ ר' פנחס ב"ר יצחק ע"ה

זלמן לייב סופר

1 Hazkara

1 month ago

שמואל מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

ה רז''ב

1 Hazkara

1 month ago

שמואל אבא

1 Hazkara

1 month ago

ברוך שטערן

1 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב ישכעי' שליט''א מנהל התאחדות אברכים

yoel weissman

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of htzatik r shayele

G fisch

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

new york poblication

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

Joel zoldan

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Abraham Mutzen

1 Hazkara

1 month ago

Juda Schlesinger

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

Shloime Rabinovich

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Yakov marcus

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of רבי ישעי בן ר׳ משה זי״ע

משה אברהם לעפקאוויטש

1 Hazkara + $500 pidyon

1 month ago

In Honor of ישעי' גרויס

בנימין יוסף טעללער

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

פישל לעבאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

FULOP LEBOWITZ

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Moshe

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Jacob Gandel

1 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of לכ' ידידי הרב בנש"ק ר' ישעי' גרויס שליט"א נכד רבינו

Samuel Kraus

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

בעריש יונגרייז

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

אשכנזי

1 Hazkara + $75 pidyon

1 month ago

Yosef Rosman

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of הרה"צ ר ישעי שליט"א

יעקב יושע וויינשטאק

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

אברהם בערקאוויטש

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

ישעי' רעטעק

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

Joseph Lebovits

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Joel Aron

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Aron Gross

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

ruttner

1 Hazkara

1 month ago

יואל יצחק שפיטצער

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

לוי יצחק ג''ב

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

ש י מערטץ

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

YITZCHOK GRINWALD

1 Hazkara

2 months ago

Shalom Rand

1 Hazkara

2 months ago

M stern

1 Hazkara

2 months ago

Mendel Friedman

1 Hazkara

2 months ago

SL

1 Hazkara

2 months ago

Rosenberg Yitzchok M.

1 Hazkara + $36 pidyon

2 months ago

In Memory of הצדיק רבי ישעי׳ בן רבי משה זי״ע

Samuel Ashkenazi

1 Hazkara + $36 pidyon

2 months ago

יאקאב יצחק משה

1 Hazkara

2 months ago

Y.m.s.

1 Hazkara

2 months ago

Y.m.s.

1 Hazkara

2 months ago

Y.m.s.

1 Hazkara

2 months ago

Y.m.s.

1 Hazkara

2 months ago

ישראל גוטמאן

1 Hazkara + $36 pidyon

2 months ago

Shlome Fisch

1 Hazkara

2 months ago

M F

1 Hazkara + $100 pidyon

2 months ago

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,859

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket