Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הגה"צ ר' ישעי' רובין - אב"ד קערעסטיר

Kerestir Kvitel arrow_forward_ios נכדי רבינו arrow_forward_ios הגה"צ ר' ישעי' רובין - אב"ד קערעסטיר

Raised:

370

Goal:

180 kvitlach

Donors:

379

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

This Dryver is part of "נכדי רבינו" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

This Dryver is part of "נכדי רבינו" team

Go to Team Page

Send Kvitel

Recent Donations (379 Total)

Anonymous

1 Hazkara + $15 pidyon

24 days ago

Anonymous

1 Hazkara + $5 pidyon

25 days ago

In Memory of לטו"נ רבינו רבי ישעיה ב"ר משה זיע"א

Elimelech Bernstein

1 Hazkara + $123 pidyon

2 months ago

pinchs chim

1 Hazkara + $36 pidyon

2 months ago

Sbk

1 Hazkara

2 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

2 months ago

Tuli Urbach

1 Hazkara

2 months ago

Mayer B

1 Hazkara

2 months ago

Bk

1 Hazkara

2 months ago

mh

1 Hazkara

2 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

2 months ago

S b

1 Hazkara

2 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

3 months ago

In Honor of Reb shayale Reb Ben Moshe

In Memory of My dear anue

Anonomous

1 Hazkara

3 months ago

Shuli

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

3 months ago

akshgd skjdg

1 Hazkara

4 months ago

א איד פארוויטוגט

1 Hazkara

4 months ago

Yoe Lefko

1 Hazkara

4 months ago

אברהם ב

1 Hazkara

4 months ago

חיים ברוך פרידמאן

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Memory of הצדיק רבי שעיה ז״ל

Hadassah Friedman

1 Hazkara

4 months ago

Yitty Lichtenstein

1 Hazkara

4 months ago

Yitty Lichtenstein

1 Hazkara

4 months ago

Joel

1 Hazkara

4 months ago

Mordechai Binder

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

לאנדא

1 Hazkara

4 months ago

Chaim Gross

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Memory of ר׳ ישעי׳ בן ר׳ משה

עוזר חיים גראס

1 Hazkara

4 months ago

Yossi Lebovits

1 Hazkara

4 months ago

יוסי שאלאמאן

Hazkara + $500 pidyon

4 months ago

In Honor of ר' ישעי' ב''ר משה גרויס

Yisroel Friedman

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

Isaac Hoffman

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

arye tzvi ostreiccher

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Yoel Friedman

1 Hazkara

4 months ago

Sinai Goldberger

1 Hazkara

4 months ago

שלמה מאשקאוויטש

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

פרץ מורגנבסר

1 Hazkara

4 months ago

Shmuel

1 Hazkara

4 months ago

Madaras zsolt

0 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

Sandor TOTH

0 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

Joseph Krausy

1 Hazkara

4 months ago

Yehuda levy

1 Hazkara

4 months ago

חיים ישראל טעסלער

1 Hazkara

4 months ago

Yosef zvi kraus

0 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $3 pidyon

4 months ago

Eli Seidenfeld

1 Hazkara + $360 pidyon

4 months ago

In Memory of ר׳ ישעיה בן ר׳משה

Abraham Schwartz

1 Hazkara

4 months ago

שמעון גרשון בן רחל שרה

1 Hazkara

4 months ago

אנונימי

1 Hazkara

4 months ago

Chaim

1 Hazkara

4 months ago

מעכי

1 Hazkara

4 months ago

שלמה בצלאל בן רבקה

1 Hazkara

4 months ago

Annonymous

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara

4 months ago

Chaim Rhein

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Shimon Goldberg

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

Shia Strulovics

1 Hazkara

4 months ago

akiva gluck

1 Hazkara

4 months ago

Joseph shabsey weinberger

1 Hazkara

4 months ago

פראדל בת יוטא

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Michael Rappoport

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

‏שלמה בן אסתר

1 Hazkara

4 months ago

גבאי צדקה של קופה לע"נ רבי ישעי'לה

1 Hazkara

4 months ago

ברוך ישעי׳ בן חוה

1 Hazkara

4 months ago

Abraham Drach

1 Hazkara

4 months ago

שרולי לאזאר

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

שאול בנימין בן רבקה טשרנא

1 Hazkara

4 months ago

אשר זאב בן אסתר , פייגע אסתר בת שרה איטע

1 Hazkara

4 months ago

צדיק וקדוש

1 Hazkara

4 months ago

אביגדור יונגער

1 Hazkara

4 months ago

Joel Steiner

1 Hazkara

4 months ago

יעקב קעניג

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Srully Eckstein

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

Sruly

1 Hazkara

4 months ago

מרדכי בן פרידא

1 Hazkara

4 months ago

גיטל פערל בת רבקה לאה

1 Hazkara

4 months ago

יחיאל בן נעמי

1 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

Comments: החזר חוב למקוה ותרומה

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

In Memory of ר ישעי-ה בן ר משה

נפתלי ברש"ש טירר

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

גרשון בן רבקה. שרה ליבא בת דבורה. יוסף עוזר בן שרה ליבא

1 Hazkara

4 months ago

פנחס ציילינגולד

1 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

שלמה שטערן

1 Hazkara

4 months ago

Yossi Feder

1 Hazkara

4 months ago

Annom

1 Hazkara

4 months ago

אלימלך ברנשטיין

1 Hazkara

4 months ago

Moshe Cik

1 Hazkara

4 months ago

חיים

1 Hazkara

4 months ago

אהרן

1 Hazkara

4 months ago

איילת אסתר בת מרכל

1 Hazkara

4 months ago

משה בן חיה פייגא

1 Hazkara

4 months ago

Avi Merel

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 32,037

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket