Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

נכדי רבינו (43 dryvers)

Kerestir Kvitelarrow_forward_ios נכדי רבינו

Raised:

$86,263

Donors:

2,295

Multi Dryver Donation arrow_forward

43 Dryvers in this team.

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Donate Now

Recent Donations (2295 Total)

Naftula Ban

Hazkara

2 days ago

CarolynToova

1 Hazkara

2 days ago

RobertGreta

1 Hazkara

3 days ago

מ ר

1 Hazkara + $36 pidyon

7 days ago

מ ר

1 Hazkara + $36 pidyon

7 days ago

PhyllisBOr

1 Hazkara

8 days ago

Rachelovefs

1 Hazkara

8 days ago

Gregokesk

1 Hazkara

9 days ago

DixieWef

1 Hazkara

10 days ago

Anonymous

1 Hazkara + $15 pidyon

24 days ago

Anonymous

1 Hazkara + $5 pidyon

25 days ago

In Memory of לטו"נ רבינו רבי ישעיה ב"ר משה זיע"א

Mike Carey

1 Hazkara

1 month ago

Leonrad Garcia

1 Hazkara

1 month ago

Davidren

1 Hazkara

1 month ago

Georgestaic

1 Hazkara

1 month ago

ninalycle

1 Hazkara

2 months ago

YM Schwartz

1 Hazkara

2 months ago

Putinmot

1 Hazkara

2 months ago

Elimelech Bernstein

1 Hazkara + $123 pidyon

2 months ago

pinchs chim

1 Hazkara + $36 pidyon

2 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

2 months ago

Tuli Urbach

1 Hazkara

2 months ago

YR

1 Hazkara + $36 pidyon

2 months ago

JoshuaWrork

1 Hazkara

2 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

2 months ago

HILLEL VORHAND

1 Hazkara + $101 pidyon

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

3 months ago

In Honor of Reb shayale Reb Ben Moshe

In Memory of My dear anue

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

3 months ago

shloime Godlewsky

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

3 months ago

3aplus63Pem

1 Hazkara

3 months ago

akshgd skjdg

1 Hazkara

4 months ago

יצחק צבי גאלדשטיין

1 Hazkara

4 months ago

יצחק צבי גאלדשטיין

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

Zalmen Leib Brach

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

מנחם

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

Lipa Gross

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

א.ח.ל.

1 Hazkara + $11 pidyon

4 months ago

ב. ליכטמאן

1 Hazkara

4 months ago

בערגער

1 Hazkara

4 months ago

ש פ ל

1 Hazkara + $25 pidyon

4 months ago

saul schwartz

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

SterlionCreations.com

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

In Honor of לכבוד ידידי הרב רבי מענדל שליט"א

ביודןג

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

י נ ב

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

משה יואל הערצאג

1 Hazkara

4 months ago

חיים פריעד

1 Hazkara

4 months ago

leon gross

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

In Honor of mendel rubin

‏בערי אשכנזי

1 Hazkara

4 months ago

יואל בר ברוך ראזענבערג

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Honor of ר בעריש

In Memory of לע"נ ר ישעי בן ר משה

אביגדור נחום מענדלאוויטש

1 Hazkara

4 months ago

ש י מערטץ

Hazkara

4 months ago

נפתלי

1 Hazkara

4 months ago

מרדכי גוטמאן

1 Hazkara

4 months ago

א איד פארוויטוגט

1 Hazkara

4 months ago

Rozenberg

1 Hazkara

4 months ago

Isaac

1 Hazkara

4 months ago

Chaim hollender

1 Hazkara

4 months ago

אברהם ב

1 Hazkara

4 months ago

Pinchas friedman

1 Hazkara

4 months ago

ישעי' לאנדא

1 Hazkara

4 months ago

חיים ברוך פרידמאן

1 Hazkara

4 months ago

Benzion Goldman

1 Hazkara

4 months ago

חיים אהרן פרידמאן

1 Hazkara

4 months ago

רובינשטיין אלימלך

1 Hazkara

4 months ago

Yakov goldman

1 Hazkara

4 months ago

בית האדמו"ר מתולדות משה

1 Hazkara

4 months ago

לייפער בערצי

1 Hazkara

4 months ago

Gross yaakov shlomo

1 Hazkara

4 months ago

Gross yaakov shlomo

1 Hazkara

4 months ago

5

1 Hazkara

4 months ago

אשר אברהם אבא גרויס

1 Hazkara

4 months ago

פיני

1 Hazkara

4 months ago

שמעון ראטה

1 Hazkara

4 months ago

Moishe Fulop

1 Hazkara

4 months ago

ישעי רוביו

1 Hazkara

4 months ago

ds

1 Hazkara

4 months ago

אהרן סטאריק

1 Hazkara

4 months ago

טייטלבוים

1 Hazkara

4 months ago

Annonomous

1 Hazkara

4 months ago

Jacob Schwartz

0 Hazkara + $27 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ר׳ חיים

pinkas abisch

1 Hazkara

4 months ago

Nesanel Weiss

0 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

Aaron

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Memory of הצדיק רבי שעיה ז״ל

יצחק גרויז

1 Hazkara + $50 pidyon

4 months ago

מנחם דוד לאנדא

1 Hazkara

4 months ago

Jacob Friedman

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב הצדיק גאון בחסד ר' חיים שליט''א

In Memory of ר' ישעי' ב''ר משה

Jacob friedman

1 Hazkara

4 months ago

Jacob Goldstein

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

In Honor of רבי ישעי גרויס

In Memory of רבי ישעי ב"ר משה לע"נ חי' בת ר' שמואל

פרנס refrigerator בבית רבינו

1 Hazkara + $800 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב מ י ג נכד רבינו זיע

In Memory of רבינו ישעי בן ר משה

Showing the maximum 100 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 32,037

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket