Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

נכדי רבינו (43 members)

With Kerestir Kvitel

Raised:

$85,940

Donors:

2,265

Multi Dryver Donation arrow_forward

43 Dryvers in this team.

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Donate Now

Recent Donations (2265 Total)

HILLEL VORHAND

1 Hazkara + $101 pidyon

17 days ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

20 days ago

In Honor of Reb shayale Reb Ben Moshe

In Memory of My dear anue

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

25 days ago

shloime Godlewsky

1 Hazkara

29 days ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

29 days ago

3aplus63Pem

1 Hazkara

1 month ago

akshgd skjdg

1 Hazkara

1 month ago

יצחק צבי גאלדשטיין

1 Hazkara

1 month ago

יצחק צבי גאלדשטיין

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Zalmen Leib Brach

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

מנחם

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

Lipa Gross

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

א.ח.ל.

1 Hazkara + $11 pidyon

1 month ago

ב. ליכטמאן

1 Hazkara

1 month ago

בערגער

1 Hazkara

1 month ago

ש פ ל

1 Hazkara + $25 pidyon

1 month ago

saul schwartz

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

SterlionCreations.com

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of לכבוד ידידי הרב רבי מענדל שליט"א

ביודןג

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

י נ ב

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

משה יואל הערצאג

1 Hazkara

1 month ago

חיים פריעד

1 Hazkara

1 month ago

leon gross

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

In Honor of mendel rubin

‏בערי אשכנזי

1 Hazkara

1 month ago

יואל בר ברוך ראזענבערג

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of ר בעריש

In Memory of לע"נ ר ישעי בן ר משה

אביגדור נחום מענדלאוויטש

1 Hazkara

1 month ago

ש י מערטץ

Hazkara

1 month ago

נפתלי

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי גוטמאן

1 Hazkara

1 month ago

א איד פארוויטוגט

1 Hazkara

1 month ago

Rozenberg

1 Hazkara

1 month ago

Chaim hollender

1 Hazkara

1 month ago

אברהם ב

1 Hazkara

1 month ago

Pinchas friedman

1 Hazkara

1 month ago

ישעי' לאנדא

1 Hazkara

1 month ago

חיים ברוך פרידמאן

1 Hazkara

1 month ago

Benzion Goldman

1 Hazkara

1 month ago

חיים אהרן פרידמאן

1 Hazkara

1 month ago

רובינשטיין אלימלך

1 Hazkara

1 month ago

Yakov goldman

1 Hazkara

1 month ago

בית האדמו"ר מתולדות משה

1 Hazkara

1 month ago

לייפער בערצי

1 Hazkara

1 month ago

Gross yaakov shlomo

1 Hazkara

1 month ago

Gross yaakov shlomo

1 Hazkara

1 month ago

5

1 Hazkara

1 month ago

אשר אברהם אבא גרויס

1 Hazkara

1 month ago

פיני

1 Hazkara

1 month ago

שמעון ראטה

1 Hazkara

1 month ago

Moishe Fulop

1 Hazkara

1 month ago

ישעי רוביו

1 Hazkara

1 month ago

ds

1 Hazkara

1 month ago

אהרן סטאריק

1 Hazkara

1 month ago

טייטלבוים

1 Hazkara

1 month ago

Annonomous

1 Hazkara

1 month ago

Jacob Schwartz

0 Hazkara + $27 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב ר׳ חיים

pinkas abisch

1 Hazkara

1 month ago

Nesanel Weiss

0 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

Aaron

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Memory of הצדיק רבי שעיה ז״ל

יצחק גרויז

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

מנחם דוד לאנדא

1 Hazkara

1 month ago

Jacob Friedman

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב הצדיק גאון בחסד ר' חיים שליט''א

In Memory of ר' ישעי' ב''ר משה

Jacob friedman

1 Hazkara

1 month ago

Jacob Goldstein

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of רבי ישעי גרויס

In Memory of רבי ישעי ב"ר משה לע"נ חי' בת ר' שמואל

פרנס refrigerator בבית רבינו

1 Hazkara + $800 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב מ י ג נכד רבינו זיע

In Memory of רבינו ישעי בן ר משה

Moshe Mann

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

With Peri Rubin

Lipa neustadt

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

W

1 Hazkara

1 month ago

With Peri Rubin

הכהן

1 Hazkara

1 month ago

פרנס סעדות הלילוא תשעט

1 Hazkara + $1,000 pidyon

1 month ago

In Honor of הרב מאיר יוסף גרויס שליטא

In Memory of רבינו ישעי בן ר משה

אייזעקוויטש

1 Hazkara

1 month ago

S E

1 Hazkara

1 month ago

With Peri Rubin

סעקולא

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

הרב דוד הלברשטאם

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

יואל הורוויץ

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

Blum

1 Hazkara

1 month ago

יצחק

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

יצחק

1 Hazkara

1 month ago

יצחק

1 Hazkara

1 month ago

אברהם צבי געלבשטיין

1 Hazkara

1 month ago

יצחק הערש טענענבוים

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

שפיצער

1 Hazkara

1 month ago

Avrum Feldman

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

ישראל

1 Hazkara

1 month ago

י מ שווארץ

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

אברהם אליעזר

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

Abraham Spitzer

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of R Avrum Yoel Rubin!!

הלפרן

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

הלפרן

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

הלפרן

1 Hazkara

1 month ago

Hadassah Friedman

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

נפתלי

1 Hazkara

1 month ago

הלפרן

1 Hazkara

1 month ago

וויינבערגער

1 Hazkara

1 month ago

הלפרן

1 Hazkara

1 month ago

ליפא

1 Hazkara

1 month ago

Berish rubin

0 Hazkara + $1 pidyon

1 month ago

Yitty Lichtenstein

1 Hazkara

1 month ago

Yitty Lichtenstein

1 Hazkara

1 month ago

וויינבערגער

1 Hazkara

1 month ago

יצחק

1 Hazkara

1 month ago

וויינבערגער

1 Hazkara

1 month ago

וויינבערגער

1 Hazkara

1 month ago

הרוצה בעילום שמו

Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of לכ' ר' ישעי' נ''י

משה

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

עקשטיין

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

קלאגסברוין

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

עקשטיין

1 Hazkara

1 month ago

Berish rubin

0 Hazkara + $1 pidyon

1 month ago

צבי

1 Hazkara

1 month ago

צאהלער

1 Hazkara

1 month ago

פערך

1 Hazkara

1 month ago

משולם זושא

1 Hazkara

1 month ago

EOR7TG;T

1 Hazkara

1 month ago

שמעון כצבורג

1 Hazkara

1 month ago

אשכנזי

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

david weinberger

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

Reb Zalmen

1 Hazkara

1 month ago

Esty Teitelbaum

1 Hazkara

1 month ago

Chaya Leifer

1 Hazkara

1 month ago

אהרן זעליג

1 Hazkara

1 month ago

ארי

1 Hazkara

1 month ago

דניאל

1 Hazkara

1 month ago

Chaim Teitelbaum

1 Hazkara

1 month ago

ארי' דוב

1 Hazkara

1 month ago

דוד

1 Hazkara

1 month ago

Esther Teitelbaum

1 Hazkara

1 month ago

אלכסנדר חיים

1 Hazkara

1 month ago

CR

1 Hazkara

1 month ago

שרה רחל

1 Hazkara

1 month ago

כאירה

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

ציון עבדיה מאסרי

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of מאיר יוסף גרויס

יעקב

1 Hazkara

1 month ago

בנימין

1 Hazkara

1 month ago

Matthewcix

1 Hazkara

1 month ago

משה שמואל חיים

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

יהושע

1 Hazkara

1 month ago

שאול יחזקאל

1 Hazkara

1 month ago

Yosef Kind

0 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Yosef Kind

1 Hazkara

1 month ago

גרויס

1 Hazkara

1 month ago

ט''ב

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Honor of מאיריוסף גרויס

In Memory of רבי ישעי' בן רבי משה

Mordechai Binder

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

יצחק

1 Hazkara

1 month ago

Berish Rubin

0 Hazkara + $1 pidyon

1 month ago

צ

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

Chaim Gross

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of ר׳ ישעי׳ בן ר׳ משה

שמעון

1 Hazkara

1 month ago

עוזר חיים גראס

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

מערץ

1 Hazkara

1 month ago

Yossi Lebovits

1 Hazkara

1 month ago

ס

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

איידל

1 Hazkara

1 month ago

שטיין

1 Hazkara

1 month ago

ס

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

סאפדי

1 Hazkara

1 month ago

חיים

0 Hazkara + $10 pidyon

1 month ago

In Honor of מאיריוסף גרויס

In Memory of רבי ישעי' בן רבי משה

יואל

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

Showing the maximum 200 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,859

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket