Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הרב חנני' יו"ט ליפא גרויס

Kerestir Kvitel arrow_forward_ios נכדי רבינו arrow_forward_ios הרב חנני' יו"ט ליפא גרויס

Raised:

220

Goal:

180 kvitlach

Donors:

246

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

This Dryver is part of "נכדי רבינו" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

This Dryver is part of "נכדי רבינו" team

Go to Team Page

Send Kvitel

Recent Donations (246 Total)

Gregokesk

1 Hazkara

9 days ago

Georgestaic

1 Hazkara

1 month ago

ninalycle

1 Hazkara

2 months ago

יצחק צבי גאלדשטיין

1 Hazkara

4 months ago

יצחק צבי גאלדשטיין

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

מנחם

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

Lipa Gross

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

אביגדור נחום מענדלאוויטש

1 Hazkara

4 months ago

Nesanel Weiss

0 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

נ

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

מאנס

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

יוסף פרענקל

1 Hazkara

4 months ago

Simon mittelman

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Memory of רבינו ישעי בן ר׳ משה זצוק״ל

נה

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

ליפש

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

ש. יאקאבס

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ר׳ ליפא גרויס שליט״א

In Memory of ישעי בן ר׳ משה זיעוכי״א

לג

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

לט

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

ליפש

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

גרויס

1 Hazkara

4 months ago

משה

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

משה

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

צדוק

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

ל

0 Hazkara + $5 pidyon

4 months ago

ח

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

פנחס

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

ליפש

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

ליפש

1 Hazkara + $37 pidyon

4 months ago

ליפש

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

D FRANKEL

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

בס

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

נתן

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

שעעי

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

ישע

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

פנחס

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

ליפש

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

yt

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

מאיר כף

0 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

חיים

0 Hazkara + $5 pidyon

4 months ago

נתן

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

משה

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

עכ

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

Yoel Braver

1 Hazkara

4 months ago

Joseph

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

In Honor of השכינה הקדושה

In Memory of ר׳ ישעי׳ ב״ר משה זי״ע

Abraham Sofer

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

In Honor of ליפא גרויס אייביג דא צוהעלפן א צווייטן

In Memory of ר' ישעי בן ר משה לרפואת חולי ישראל

Pinchus Fulop

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

JOSEPH CHAIM LIEBERMAN

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

In Honor of Lipa gross

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

ש.ב

1 Hazkara

4 months ago

Naftali Friedman

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

ד.מ.וו

1 Hazkara

4 months ago

ליפש

1 Hazkara

4 months ago

אברהם יואל לעפחער

1 Hazkara

4 months ago

שמעון לעבאוויטש

1 Hazkara

4 months ago

שלמה בן צירל

1 Hazkara

4 months ago

ל גראס

1 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

H Klein

1 Hazkara

4 months ago

שמואל מימזלעס

1 Hazkara

4 months ago

J Goldstein

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

יואל יודא

1 Hazkara + $250 pidyon

4 months ago

In Honor of ליפא גרויס

In Memory of רבי ישעי' בן רבי משה

rubin joel

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

In Honor of ליפא גרויס

In Memory of רבי ישעי' בן רבי משה

shaya klein

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

In Honor of ליפא גרויס

In Memory of רבי ישעי' בן רבי משה

יואל בערקאוויטש

1 Hazkara

4 months ago

מאיר גרויס

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

In Honor of אבי הרב ר ליפא גרויס שליטא

אברהם הערש שעהר

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of לכבוד ידידי הרב ר' ליפא גראס

In Memory of לע"נ רבינו ישעי בן ר' משה זצוק"ל ולע"נ רחל בת אברהם צבי הכהן

Tzvi

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

יצחק געלבשטיין

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ליפא גרויס

לע"נ ר'ישעי' ב"ר משה

0 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

שמואל פרענקל

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ליפא גרויס

נתנאל ברוין

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ליפא גרויס

yoei weissmandi

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of ליפא גרויס

In Memory of רבי ישעי' בן רבי משה

יואל ווייס

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ליפא גרויס

שלמה דוב ווידער

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ליפא גרויס

Joel Berkowitz

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

In Memory of הרה״ק רבי ישעי׳ ב״ר משה זיעוכ״י

יואל יצחק

1 Hazkara

4 months ago

אברהם יושע גלאנץ

0 Hazkara + $250 pidyon

4 months ago

Comments: לכבוד ידידי בנש"ק הרב ר' ליפא גראס, נכד בעל הילולא

Mayer Perl

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of ידידי ר' ליפא גרויס ור' מאיר יוסף גרויס

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

צבי

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Memory of רבי ישעי בן ר' משה

Joel Kohn

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

פישל ריספלער

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

יענקל אטיק

1 Hazkara

4 months ago

יענקל אטיק

1 Hazkara

4 months ago

Chesky Brach

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

Mendel Stern

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

In Honor of ר' ליפא גראס

In Memory of ' לע' 'נ ר 'ישעיה בן ר משה

יואל קאהן

1 Hazkara

4 months ago

הלל

1 Hazkara

4 months ago

יואל בעריש עקשטייין

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ליפא גרויס

יואלי

1 Hazkara + $360 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ליפא

In Memory of הרה"ק ר' ישעי' ב"ר משה זיעוכי"א

moishe zeev

1 Hazkara

4 months ago

Eli shain

1 Hazkara

4 months ago

HILLEL ROSENBERG

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

מרדכי יונה ווידער

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

In Honor of לכבוד ר׳ליפא ור׳ ישעי׳

In Memory of הצדיק רבי ישעי בן משה

יודא טייטלבוים

1 Hazkara

4 months ago

Hetzy Rosenfeld

1 Hazkara

4 months ago

יצחק

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of הרב ליפא גראס

Yitzchok Fuchs

1 Hazkara + $360 pidyon

4 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 32,037

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket