Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

JCN Blasts

With Kerestir Kvitel

Raised:

377

Goal:

180 kvitlach

Donors:

385

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Send Kvitel

Recent Donations (385 Total)

שלמה יודא בן רחל לאה

1 Hazkara

12 days ago

שלמה איינהארן

1 Hazkara

3 months ago

S. Fleischman

1 Hazkara

3 months ago

יצחק פריעדמאן

1 Hazkara

3 months ago

Tzirl E.

1 Hazkara

3 months ago

נחמן פרייליך

1 Hazkara

3 months ago

Burech Eisen

1 Hazkara

3 months ago

b f

1 Hazkara

3 months ago

Necuma

1 Hazkara

3 months ago

Mordechai sharon chain Ben chana

1 Hazkara

3 months ago

F

0 Hazkara + $10 pidyon

3 months ago

א. וו.

1 Hazkara

3 months ago

jacob rubinfeld

1 Hazkara

3 months ago

S karpen

1 Hazkara

3 months ago

anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

3 months ago

In Memory of דוד יודא בן ר'יצחק

שלמה דוד קופרשטיין

1 Hazkara

3 months ago

Abe Stein

1 Hazkara

3 months ago

Mendel Teitelbaum

1 Hazkara

3 months ago

מענדל ברוין

1 Hazkara

3 months ago

abraham appel

1 Hazkara

3 months ago

א יוד

1 Hazkara

3 months ago

MOSHE TAUB

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

3 months ago

In Honor of כל ישראל

In Memory of ר' ישעי' בן ר משה

Melamed

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $72 pidyon

3 months ago

Devorah Biener

1 Hazkara

3 months ago

Avrum Yitzchok Brisk

1 Hazkara + $36 pidyon

3 months ago

dm

1 Hazkara

3 months ago

shimon goldberger

1 Hazkara

3 months ago

Ariel Bugayer

1 Hazkara + $72 pidyon

3 months ago

Sarah Margareten

1 Hazkara

3 months ago

Henoch Wesel

1 Hazkara

3 months ago

שמעון בן צינא געלא

1 Hazkara

3 months ago

שמואל

1 Hazkara

3 months ago

SL

0 Hazkara + $10 pidyon

3 months ago

E F

1 Hazkara

3 months ago

mordechai Pariser

0 Hazkara + $20 pidyon

3 months ago

In Memory of הרה"ק ר' ישעי' בן ר' משה

יעקב בן איטא

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

3 months ago

יואליש

1 Hazkara

3 months ago

freeda blum

1 Hazkara

3 months ago

s y papier

1 Hazkara

3 months ago

R Feferkorn

1 Hazkara

3 months ago

yoel fisher

1 Hazkara

3 months ago

AAK

1 Hazkara

3 months ago

Elisha Sekula

1 Hazkara

3 months ago

mord

0 Hazkara + $5 pidyon

3 months ago

Salomon mermelstein

1 Hazkara

3 months ago

משולם זוסיא בן חוה

1 Hazkara

3 months ago

i schwartz

1 Hazkara

3 months ago

הוספה

1 Hazkara

3 months ago

avrohom Tzvi ben leah Ratzy

1 Hazkara

3 months ago

אג

1 Hazkara

3 months ago

Jacob Shea Englander

1 Hazkara

3 months ago

Shia berkowitz

1 Hazkara

3 months ago

nuchem erlich

1 Hazkara

3 months ago

סיני הלברשטם

1 Hazkara

3 months ago

Avrum Englandar

1 Hazkara

3 months ago

Send

1 Hazkara

3 months ago

לקערעסטירער

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $72 pidyon

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

3 months ago

Gw

1 Hazkara + $36 pidyon

3 months ago

Yida

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

3 months ago

tovia brach

1 Hazkara

3 months ago

גראס

1 Hazkara

3 months ago

זילבער

1 Hazkara

3 months ago

P Babad

1 Hazkara

3 months ago

pinchas rotenberg

1 Hazkara

3 months ago

ds

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

3 months ago

In Memory of Toba Vital Bas Yida Tzvi , Shmiel Yitzchok ben Matasyuhi

יטלא בת חנה רחל

1 Hazkara

3 months ago

m eisenberger

1 Hazkara

3 months ago

Chaim Bauer

1 Hazkara

3 months ago

ARON GRINWALD

1 Hazkara

3 months ago

klagsbrun

1 Hazkara

3 months ago

David koenig

1 Hazkara

3 months ago

ש

1 Hazkara

3 months ago

A

1 Hazkara

3 months ago

פנחס בן אדל

1 Hazkara

3 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $5 pidyon

3 months ago

ML

1 Hazkara

3 months ago

Shlomo Bayer

1 Hazkara

3 months ago

יצחק

1 Hazkara

3 months ago

Elimelech Adler

1 Hazkara + $72 pidyon

3 months ago

Yumi Lowy

1 Hazkara

3 months ago

no name

1 Hazkara

3 months ago

avrum shia ben leah

1 Hazkara

3 months ago

Joel Basch

1 Hazkara

3 months ago

Sol Wשך

1 Hazkara

3 months ago

yidel lefkowitz

1 Hazkara

3 months ago

רבקה

1 Hazkara

3 months ago

c b s

1 Hazkara

3 months ago

Pinchas

1 Hazkara

3 months ago

יהודה ברזילאי

1 Hazkara

3 months ago

mordechai perlmutter

1 Hazkara + $360 pidyon

3 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

3 months ago

פערלשטיין

1 Hazkara

3 months ago

Y.M.P

1 Hazkara

3 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,945

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket