הכנסת אורחים בביתו נאוה קודש ר׳ ישעי׳לעס הויז

Kossuth u. 67, Bodrogkeresztúr, 3916 Hungary

שליח בבית רבינו 36-30-594-6299+

שומר בית החיים 36-20-353-9111+

אפיס בניו יורק 1-347-915-4890+

קוויטעל ליין 1-718-673-8600+

www.kerestir.com

Book a reservation

Kossuth u. 67, Bodrogkeresztúr, 3916 Hungary :רבי ישעי׳לעס הויז אדרעס

US Office: 402 BERRY ST. BROOKLYN, NY 11249

Project by: JCN

212.671.1301

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket