Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

שליח בבית רבינו (7 members)

With Kerestir Kvitel

Raised:

$11,275

Donors:

917

Multi Dryver Donation arrow_forward

7 Dryvers in this team.

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Donate Now

Recent Donations (917 Total)

labedroomferve

1 Hazkara

28 days ago

גרינבוים

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

חיים מאיר פרידמאן

1 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצ"ל

..

1 Hazkara

1 month ago

KVITEL

1 Hazkara

1 month ago

.

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

קוויטעל

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל

1 Hazkara

1 month ago

הצלחה בכל הענינים

1 Hazkara

1 month ago

אם אפשר גם להזכיר את שמות הללו:

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל

1 Hazkara

1 month ago

אנטוועפען

1 Hazkara

1 month ago

Motty Grunwald

1 Hazkara

1 month ago

יעקב שישא

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

הרשי

1 Hazkara

1 month ago

Ari

1 Hazkara

1 month ago

נפתלי

1 Hazkara

1 month ago

משה מאיר

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצ"ל

Joel

1 Hazkara

1 month ago

Yuda

1 Hazkara

1 month ago

משה אהרן

1 Hazkara

1 month ago

יודא יעקב

1 Hazkara

1 month ago

צבי'ה

1 Hazkara

1 month ago

שיינדיל

1 Hazkara

1 month ago

פדיון 18$

1 Hazkara

1 month ago

בנימין צבי

1 Hazkara

1 month ago

פישר

1 Hazkara

1 month ago

Rivka Dina bas liba shaindel

1 Hazkara

1 month ago

Gedalya weiser

1 Hazkara

1 month ago

יעקב פלברבום

1 Hazkara

1 month ago

Chezky worch

1 Hazkara

1 month ago

heshy friedman

1 Hazkara

1 month ago

רחל לאה

1 Hazkara

1 month ago

אברהם ישע׳

1 Hazkara

1 month ago

יששכר

1 Hazkara

1 month ago

לאנדאן

1 Hazkara

1 month ago

Jf

1 Hazkara

1 month ago

משה יעקב

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל

1 Hazkara

1 month ago

לאנדאן

1 Hazkara + $90 pidyon

1 month ago

יצחק צבי טאמבור

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of אבי מורי מיין באליבטע טאטע - ר' ישעי'לעס קעכער

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצ"ל

משה יהודה טאמבור

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

In Honor of מיין טייער טאטע שליט"א - ר 'ישעי'לעס קעכער

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצ"ל

KVITEL

1 Hazkara

1 month ago

משה שמואל

1 Hazkara

1 month ago

שוורץ

1 Hazkara

1 month ago

יעקב

1 Hazkara

1 month ago

KVITEL

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

Klonomos eliezer

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל

1 Hazkara

1 month ago

Shaye Gross

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Pappenheim judith

1 Hazkara

1 month ago

KVITEL

1 Hazkara

1 month ago

Moshe Fogel

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

מערץ

1 Hazkara

1 month ago

משה

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

1 month ago

לוי

1 Hazkara

1 month ago

ארי

1 Hazkara

1 month ago

ברון

1 Hazkara

1 month ago

שמואל

1 Hazkara

1 month ago

LEVIDASI@GMAIL.COM

1 Hazkara

1 month ago

נפתלי

1 Hazkara

1 month ago

יהושע מנחם

1 Hazkara

1 month ago

יוקתיאל

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

נחמן

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

שאול

1 Hazkara

1 month ago

אהרן

1 Hazkara

1 month ago

יהודה לייב יהודה לייב בן גולדה רייזל

1 Hazkara

1 month ago

LEVIDASI@GMAIL.COM

1 Hazkara

1 month ago

יהושע

1 Hazkara

1 month ago

אברה

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

LEVIDASI@GMAIL.COM

1 Hazkara

1 month ago

אלכסנדר

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

LEVIDASI@GMAIL.COM

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

פעסיל נ

1 Hazkara

1 month ago

חיים

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Tam

1 Hazkara

1 month ago

אהרן

1 Hazkara

1 month ago

דויד

1 Hazkara

1 month ago

Benzi

1 Hazkara

1 month ago

יעקב

1 Hazkara

1 month ago

Yacov dovid

1 Hazkara

1 month ago

Masha Spira

1 Hazkara

1 month ago

מרדכי

1 Hazkara

1 month ago

יצחק

1 Hazkara

1 month ago

אנטווערפען

1 Hazkara

1 month ago

משנ

1 Hazkara

1 month ago

דבורה

1 Hazkara

1 month ago

אהרן

1 Hazkara

1 month ago

פינחס

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

1 month ago

גולדמן

1 Hazkara

1 month ago

אבר

1 Hazkara

1 month ago

חיים

1 Hazkara

1 month ago

גולדמן

1 Hazkara

1 month ago

אבר

1 Hazkara

1 month ago

Shia chaim

1 Hazkara

1 month ago

שמואל חיים בן רבקה רחמה ומשפחתו

1 Hazkara

1 month ago

יוסף גולדברג

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל

1 Hazkara + $57 pidyon

1 month ago

קוויטעל

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

שמואל

1 Hazkara

1 month ago

Sarah Lefkowitz

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Issac

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

0 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

Daniel cohen

1 Hazkara

1 month ago

אהרן משה

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Eliezer issler

1 Hazkara

1 month ago

שמואל שרגא

Hazkara

1 month ago

אנטווערפען

1 Hazkara + $101 pidyon

1 month ago

Eli Wreschner

1 Hazkara

1 month ago

יעקב שלום בן פערל

1 Hazkara

1 month ago

אנטווערפען

1 Hazkara

1 month ago

געציל

0 Hazkara + $9 pidyon

1 month ago

געציל

0 Hazkara + $9 pidyon

1 month ago

ב ג

1 Hazkara

1 month ago

עוד קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $130 pidyon

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $120 pidyon

1 month ago

לכבוד נאמן בית רבינו הרב אברהם אבא שליט"א שעומד הכן כל ימות השנה לשמש הבאים

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

R

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

קטינא

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

זבי

1 Hazkara

1 month ago

S

1 Hazkara

1 month ago

שמעון עוזר

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

0 Hazkara + $25 pidyon

1 month ago

שלמה ברוין

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

Lea

1 Hazkara

1 month ago

יודא

1 Hazkara

1 month ago

ישראל

1 Hazkara

1 month ago

Shimon roter

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

In Honor of אבי מורי שליטא

In Memory of ר ישעי בן ר משה

אלימילך בן סאסיע

1 Hazkara

1 month ago

שמואל

1 Hazkara

1 month ago

יוסף

1 Hazkara

1 month ago

יצחק

1 Hazkara

1 month ago

jj

1 Hazkara

1 month ago

Yaakov Kohn

1 Hazkara + $180 pidyon

1 month ago

In Honor of הר'רהק'הצ' ישעיה בן הר משה

In Memory of הר'הק'הצ ר ישעיה בן הר משה

יוסי

1 Hazkara

1 month ago

נחמן

1 Hazkara

1 month ago

Shimshi Breuer

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

In Memory of ר ישעי' בן ר' משה

חיים

1 Hazkara

1 month ago

Abe

1 Hazkara

1 month ago

חיים

1 Hazkara

1 month ago

יענקי

1 Hazkara

1 month ago

חיים

1 Hazkara

1 month ago

חיים

1 Hazkara

1 month ago

יחזקאל שרגא

1 Hazkara

1 month ago

יוסף

1 Hazkara

1 month ago

שלום

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

יואל

1 Hazkara

1 month ago

בנימין

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

0 Hazkara + $7 pidyon

1 month ago

יושע

1 Hazkara

1 month ago

מאיר

1 Hazkara

1 month ago

משה בן מלכה

1 Hazkara

1 month ago

Nachum

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

גנ

1 Hazkara

1 month ago

shaya

1 Hazkara

1 month ago

ישראל

1 Hazkara

1 month ago

Anonymous

1 Hazkara + $100 pidyon

1 month ago

Shimon Weiss

1 Hazkara

1 month ago

פייגל

1 Hazkara

1 month ago

yehosef

1 Hazkara

1 month ago

פעסיל

1 Hazkara

1 month ago

מנחם

1 Hazkara

1 month ago

זרח

1 Hazkara

1 month ago

רוזיא

1 Hazkara

1 month ago

משה

1 Hazkara

1 month ago

אברהם

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל

0 Hazkara + $20 pidyon

1 month ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

1 month ago

Comments: אסף בן רות פרנסה

משה

1 Hazkara

1 month ago

בצלאל

1 Hazkara

1 month ago

אהרן

1 Hazkara

1 month ago

ניסל

1 Hazkara

1 month ago

אהרן

1 Hazkara

1 month ago

יהושא

1 Hazkara

1 month ago

דויד

1 Hazkara

1 month ago

ברוך

1 Hazkara

1 month ago

יצחק אייזיק ראטער

1 Hazkara + $89 pidyon

1 month ago

In Honor of אבי מורי

In Memory of רבי ישעיה ב"ר משה

רחל

1 Hazkara

1 month ago

לכבוד הרב גרינבים

1 Hazkara + $360 pidyon

1 month ago

In Honor of דער גיטריע קעכער

In Memory of ר ישעי בן ר משה

itzy

1 Hazkara

1 month ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $50 pidyon

1 month ago

Showing the maximum 200 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 31,859

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket