Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

שליח בבית רבינו (7 dryvers)

Kerestir Kvitelarrow_forward_ios שליח בבית רבינו

Raised:

$11,383

Donors:

924

Multi Dryver Donation arrow_forward

7 Dryvers in this team.

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Donate Now

Recent Donations (924 Total)

Aba Bena

Hazkara

1 day ago

ChongPlupe

1 Hazkara

5 days ago

Sarahjed

1 Hazkara

9 days ago

Aaron schwebel

1 Hazkara + $36 pidyon

1 month ago

HeatherMof

1 Hazkara

1 month ago

Chaim Strom

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Chaim Strom

1 Hazkara

1 month ago

labedroomferve

1 Hazkara

3 months ago

גרינבוים

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

חיים מאיר פרידמאן

1 Hazkara + $100 pidyon

4 months ago

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצ"ל

..

1 Hazkara

4 months ago

KVITEL

1 Hazkara

4 months ago

.

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

קוויטעל

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל

1 Hazkara

4 months ago

הצלחה בכל הענינים

1 Hazkara

4 months ago

אם אפשר גם להזכיר את שמות הללו:

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל

1 Hazkara

4 months ago

אנטוועפען

1 Hazkara

4 months ago

Motty Grunwald

1 Hazkara

4 months ago

יעקב שישא

1 Hazkara + $360 pidyon

4 months ago

הרשי

1 Hazkara

4 months ago

Ari

1 Hazkara

4 months ago

נפתלי

1 Hazkara

4 months ago

משה מאיר

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצ"ל

Joel

1 Hazkara

4 months ago

Yuda

1 Hazkara

4 months ago

משה אהרן

1 Hazkara

4 months ago

יודא יעקב

1 Hazkara

4 months ago

צבי'ה

1 Hazkara

4 months ago

שיינדיל

1 Hazkara

4 months ago

פדיון 18$

1 Hazkara

4 months ago

בנימין צבי

1 Hazkara

4 months ago

פישר

1 Hazkara

4 months ago

Rivka Dina bas liba shaindel

1 Hazkara

4 months ago

Gedalya weiser

1 Hazkara

4 months ago

יעקב פלברבום

1 Hazkara

4 months ago

Chezky worch

1 Hazkara

4 months ago

heshy friedman

1 Hazkara

4 months ago

רחל לאה

1 Hazkara

4 months ago

אברהם ישע׳

1 Hazkara

4 months ago

יששכר

1 Hazkara

4 months ago

לאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

Jf

1 Hazkara

4 months ago

משה יעקב

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל

1 Hazkara

4 months ago

לאנדאן

1 Hazkara + $90 pidyon

4 months ago

יצחק צבי טאמבור

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Honor of אבי מורי מיין באליבטע טאטע - ר' ישעי'לעס קעכער

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצ"ל

משה יהודה טאמבור

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Honor of מיין טייער טאטע שליט"א - ר 'ישעי'לעס קעכער

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצ"ל

KVITEL

1 Hazkara

4 months ago

משה שמואל

1 Hazkara

4 months ago

שוורץ

1 Hazkara

4 months ago

יעקב

1 Hazkara

4 months ago

KVITEL

1 Hazkara

4 months ago

יואל

1 Hazkara

4 months ago

Klonomos eliezer

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל

1 Hazkara

4 months ago

Shaye Gross

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Pappenheim judith

1 Hazkara

4 months ago

KVITEL

1 Hazkara

4 months ago

Moshe Fogel

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

מערץ

1 Hazkara

4 months ago

משה

1 Hazkara

4 months ago

יואל

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

לוי

1 Hazkara

4 months ago

ארי

1 Hazkara

4 months ago

ברון

1 Hazkara

4 months ago

שמואל

1 Hazkara

4 months ago

LEVIDASI@GMAIL.COM

1 Hazkara

4 months ago

נפתלי

1 Hazkara

4 months ago

יהושע מנחם

1 Hazkara

4 months ago

יוקתיאל

1 Hazkara

4 months ago

יואל

1 Hazkara

4 months ago

נחמן

1 Hazkara

4 months ago

אברהם

1 Hazkara

4 months ago

שאול

1 Hazkara

4 months ago

אהרן

1 Hazkara

4 months ago

יהודה לייב יהודה לייב בן גולדה רייזל

1 Hazkara

4 months ago

LEVIDASI@GMAIL.COM

1 Hazkara

4 months ago

יהושע

1 Hazkara

4 months ago

אברה

1 Hazkara

4 months ago

יואל

1 Hazkara

4 months ago

LEVIDASI@GMAIL.COM

1 Hazkara

4 months ago

אלכסנדר

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

LEVIDASI@GMAIL.COM

1 Hazkara

4 months ago

מרדכי

1 Hazkara

4 months ago

פעסיל נ

1 Hazkara

4 months ago

חיים

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

Tam

1 Hazkara

4 months ago

אהרן

1 Hazkara

4 months ago

דויד

1 Hazkara

4 months ago

Benzi

1 Hazkara

4 months ago

יעקב

1 Hazkara

4 months ago

Yacov dovid

1 Hazkara

4 months ago

Masha Spira

1 Hazkara

4 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 32,037

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket