Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Ah Blick

Kerestir Kvitel arrow_forward_ios Ah Blick

Raised:

165

Goal:

180 kvitlach

Donors:

166

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

Send Kvitel

Recent Donations (166 Total)

y w

1 Hazkara

23 days ago

m h

1 Hazkara

23 days ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of Mendy Rubin

Moshe Meisels

1 Hazkara

4 months ago

Greenfeld

1 Hazkara

4 months ago

Pinkus Leidner

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

leo hoff

1 Hazkara

4 months ago

chusid

1 Hazkara

4 months ago

yehosuah

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Avraham Zanvil Weinberger

1 Hazkara

4 months ago

Avrum y

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of לרפואת יוטל בת רחל

Kvitel

1 Hazkara

4 months ago

yisroel zev halpert

1 Hazkara

4 months ago

Ben

1 Hazkara

4 months ago

שלו' בן מאשה גיטל

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of לרפואת שלמה בן אסתר

מרדכי אריה גאטעסמאנן

1 Hazkara

4 months ago

Aron Deutsch

1 Hazkara

4 months ago

E

1 Hazkara

4 months ago

Zishe Buxbaum

1 Hazkara

4 months ago

shulem schwimer

1 Hazkara

4 months ago

T G

1 Hazkara

4 months ago

y.h.g

1 Hazkara

4 months ago

Samuel Meisels

1 Hazkara

4 months ago

Arie Meisels

1 Hazkara

4 months ago

אליקים

1 Hazkara

4 months ago

avrum landau

1 Hazkara

4 months ago

יוסף ישראל

1 Hazkara

4 months ago

שלמה שטאובר

1 Hazkara

4 months ago

אלי שווארץ

1 Hazkara

4 months ago

אברהם פינטער

1 Hazkara

4 months ago

אשר ישעי' יוזף

1 Hazkara

4 months ago

שמואל בן אסתר חנה, חיה בת דבורה, אליעזר בן חיה, שלמה בן חיה

1 Hazkara

4 months ago

יואל הברפלד

1 Hazkara

4 months ago

ahron ekstein

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

a k

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

מ.א.פ.

1 Hazkara

4 months ago

yehuda steinmetz

1 Hazkara

4 months ago

שמואל פריד

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

mendl rubin

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

ארי

1 Hazkara

4 months ago

Shaya gross

1 Hazkara

4 months ago

Shmuel avrum meir ben pesel hinda

1 Hazkara

4 months ago

YOCHANON REINER

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

In Honor of שלמה בן אסתר, לרפואה שלימה במהרה לרמ''ח אבריו ושס''ה גידיו

Excellent Printing

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

chanie filip

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Memory of ר' ישעי' בן ר' משה זצקללה''ה

HARRY GOLDSTEIN

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara

4 months ago

nussen s

1 Hazkara

4 months ago

קליינמאן

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

אליעזר חיים נוימן

1 Hazkara

4 months ago

י י ק

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $540 pidyon

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

In Memory of רבינו ר' ישעי' ב"ר משה

Anonymous

1 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

In Memory of הרה"ק ר ישעי בן ר משה

אהרן לאנגסאם

1 Hazkara

4 months ago

s b feldman

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Memory of לע״נ הרה״ק ר׳ ישעי׳ בּ״ר משה

דוד יאקאב

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

In Memory of הרה"ק ר ישעי בן ר משה

שניאור

1 Hazkara

4 months ago

שניאור

1 Hazkara

4 months ago

benjamin feldman

1 Hazkara + $23 pidyon

4 months ago

In Memory of הילד היקר אריה יהודה בּן יבּדלח״ט ר׳ מרדכי

kalman herskovits

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Eliezer Silber

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

yg sg

1 Hazkara

4 months ago

yg sg

1 Hazkara

4 months ago

yg sg

1 Hazkara

4 months ago

ליפא בינדער

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Harvey Farkas

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Memory of חיים ב"ר ישראל צבי

שמואל גרויס

1 Hazkara

4 months ago

אברהם מקדכי

1 Hazkara

4 months ago

אברהם מקדכי

1 Hazkara

4 months ago

wizel avraham

1 Hazkara

4 months ago

יואל

1 Hazkara

4 months ago

י. א. גולדשטיין

1 Hazkara

4 months ago

יואל הערצאג

1 Hazkara

4 months ago

יואל הערצאג

1 Hazkara

4 months ago

יואל הערצאג

1 Hazkara

4 months ago

יוחנן בערגער

1 Hazkara

4 months ago

יחזקאל קרויס

1 Hazkara

4 months ago

יחזקאל קרויס

1 Hazkara

4 months ago

Shimon

1 Hazkara

4 months ago

aaron langberg

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

moishe

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

דוד רוזנפלד

1 Hazkara

4 months ago

שמעון בן מלכה צביה

1 Hazkara

4 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 32,037

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket