Send Kvitel

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הרב אברהם אבא גרינבוים

Kerestir Kvitel arrow_forward_ios שליח בבית רבינו arrow_forward_ios הרב אברהם אבא גרינבוים

Raised:

362

Goal:

180 kvitlach

Donors:

372

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

This Dryver is part of "שליח בבית רבינו" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

פדיון פאר'ן צדיק

$36

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אין הייליגן קוויטל שטוב

$72

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל אויפ'ן ציון הקדוש

$101

וועט א שליח פארליינען אייער קוויטל ביים ציון הק', און אויך אין הייליגן קוויטל שטוב

$180

בנוסף צום יומא דהילולא וועט אייער קוויטל געלייגט ווערן אויפ'ן ציון הקדוש יעדן ער"ח במשך השנה

$360

אייער פערזענליכער שליח וועט פארליינען אייער קוויטל, און זאגן פאר אייך פון קאפיטל צ' ביז ק"ז

$540

פרנס היום

$1,000

זכות מלוה מלכה

$1,800

נר תמיד אינעם קוויטל שטוב לשבוע

$3,600

Payment arrow_forward

The thirst and desire to remain connected to the sacred site, Reb Shaye’le’s holy resting place, is great, Yidden with heavy hearts eager to unburden themselves in a place from where salvation flows.

The tzaddik promised to intercede in Heaven for those who are there- and this year, as in years past, we welcome you to join us at the Tziyon. Although present circumstances make it impossible to travel and physically reach the Tziyon, we stand ready to help your kvittel- and in a kvittel, the tzaddik could discern the truths of the soul- reach the kever.

We want to give to the tzaddik as well, on a year in which the paths leading up to his resting place will lie desolate: we want to bring him 36,000 kivttlech, allowing him to ‘serve us there’ as he would serve us here.

This project, spearheaded by descendants of Reb Shayele, will give the tzaddik to chance to generate good for Yidden, which was always his deepest desire. The traditional ‘pidyon gelt’, the funds accompanying the kvittel, will go to benefit ‘Reb Shaye’le’s Hoiz’, the expenses associated with the upkeep of the site and costs of welcoming the streams of Yidden who come throughout the year, overseen by the Rebbe’s children.

The Kohanim-room adjoining the Tziyon has been outfitted with printers, and every kvittel will be delivered on the day of the yahrzeit: the Rebbe’s descendants will recite Tehillim and light candles, creating a flow of connection.

If they will come to my kever, they will be helped then, as now, the Rebbe promised.

היסטארישער "קוויטל קאמפיין" דורך עסקני "רבי ישעי'לעס הויז" מיט'ן ציל אנצוהאלטן יערליכער קוויטל-פלייץ פון איבער דער גארער וועלט, און ברענגען 36,000 קוויטלעך מכל קצוי תבל צום ציון הקדוש אין קערעסטיר ביומא דהילולא קדישא, ערמעגליכט שלומי אמוני ישראל מכל קצוי תבל צו שיקן א קוויטל צום ציון הק' פון רבי ישעי'לע זי"ע, גענצליך בחנם!

דער פראיעקט איז אנגעפירט און צוגעשטעלט דורך נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע מ'קערעסטיר זי"ע, בעל ההילולא, וועלכע פארפיגן ווייטער מיט דעם צדיק'ס הכנסת אורחים א גאנץ יאר אין "רבי ישעי'לעס הויז".

דעם צדיק'ס צוואה "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה" וועט זיכער ביישטיין פאר די טויזענטער וועלכע נעמען אנטייל אין די הייליגע פעולות הקודש אין קערעסטיר, דורכ'ן איבערלאזן א פדיון, אויפצוהאלטן דאס 'הייליג הויז' אנגעפירט דורך די חשוב'ע משפחת רובין שליט"א נכדי ר' ישעי'לע זי"ע, וועלכע זענען איבער דעם גאנצן מעגל השנה אריינגעטון אין די עבודת הקודש פארצוזעצן מיט דעם הייליגן דרך פון רבי ישעי'לע זי"ע פון "לשובע ולא לרזון".

אינעם זעלבן הייליגן ארט וואו דער צדיק פלעגט בחיים חיותו זעטיגן אידישע קינדער מיט עסן און טרונקען בשפע רב - מה הוא בחיים אף זרעו בחיים, ווערט פארגעזעצט מיט דעם הייליגן דרך און אויפנעמען בסבר פנים יפות די טויזענטער אורחים, און מחי' זיין די פילצאליגע עוברים ושבים אין קערעסטיר איבערן גאנצן יאר להשביע נפש שוקקה.

אצינד איז דער געלעגנהייט צו קענען העלפן דאס הייליג מקום דורכ'ן געבן א "פדיון" אינאיינעם מיט אייער קוויטל וועלכע וועט אראפ געלייגט ווערן ביים צדיק ביומא דהילולא קדישא.

דער כהנים שטיבל אינעם אוהל הק' איז אויסגעשטאטעט געווארן מיט פרינטערס און פאפיר צו ערמעגליכן דאס ליינען די טויזענטער קוויטלעך וועלכע זענען ערווארטעט צו פליסן דורכאויס דעם יארצייט, אונזערע שלוחים וועלכע וועלן לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' בעצם יומא דהילולא קדישא, זאלן קענען נאכקומען די פלייץ, און ארויף טראגן יעדן איינציג פון די 36,000 קוויטלעך.די שליחים המיוחדים וועלן במשך דעם גאנצן יומא דהילולא קדישא זיך געפינען ביים ציון הק', און כסדר גיין לייגן די קוויטלעך ביים ציון הק' און פועל'ן פאר כלל ישראל כל משאלות לבם לטובה

***

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

לקראת יומא דהילולא של רבינו הקדוש מקרעסטיר זי"ע, יועברו עשרות אלפי קויטלעך אל הציון הקדוש, שם יעתירו עבורם שליחים מיוחדים של "רבי ישעי'לעס הוז", השרות הוא ללא כל תשלום, אלא ניתן לציבור עקב מצב החירום.

מבצע לוגיסטי מיוחד, של העברת עשרות אלפי קויטלעך, לציון הקדוש של רבינו ישעיה בן רבי משה מקרעסטיר, מופעל בימים אלו על ידי עסקני "רבי ישעי'לעס הויז", שיוזרמו אל הציון הקדוש לבקשת מאות אלפי יהודים מכל רחבי תבל, בעצם יומא דהילולא קדישא, של רבינו הקדוש מושיען של ישראל זי"ע, השרות יינתן לא כל תשלום, אלא ניתן עקב מצב החירום בו נמצאים על בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם.

הפרויקט החשוב נערך על ידי נכדי רבינו מקרעסטיר, בעל ההילולא, שממשיכים בדרכו הקדושה של בעל ההילולא, בניהול של הכנסת אורחים קרעסטיר המופעל כל ימות השנה בביתו נאוה קודש של רבינו זי"ע באתרא קדישא קרעסטיר.

הצוואה הקדושה של רבינו "אם יבואו לביתי יוושעו כמו עד עתה", תעמוד לבטח לכל אלו שמסייעים ונוטלים חלק בפעולות הקודש בקרעסטיר, על ידי נדבת לב של פדיון קודש, שישמש בכדי להמשיך להחזיק את מפעל הקודש של הכנסת האורחים, בתוככי ה"הייליג הויז", ביתו נאוה קודש, במופעל על ידי משפחת רובין הנכבדה, נכדי רבינו זי"ע, שבמשך כל ימות השנה יום וליל לא ישבות מלהמשיך בדרך רבינו "לשובע ולא לרזון", עבור מאות אלפי יהודים הזורמים אל העיר.

באותו מקום קדוש, היכן שהיה הצדיק בחיי חיותו מקבל את עם בני ישראל, משפיע להם שפע רב, ואף דואג להחיות עם רב, לסעוד את ליבם ונפשם, באותם ימים קשים בימי הגלות, באותו קום מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, ממשיכים זרעו אחריו בדרכו, להחיות עם רב, ולקבל בסבר פנים יפות יהודים מכל רחבי תבל, להשביע נפש שוקקה ונפש רעבה ממלאים טוב, במשך כל ימות השנה.

עתה הוא ההזדמנות לסייע למפעל החשוב, עם פדיון עבור המשך מפעלו של הצדיק, יחד עם הקויטעל שיישלח וייקרא על הציון ביומא דהילולא קדישא.

חדר הכהנים הסמוך לציון הקדוש, הפך לחדר מצב, בו יועמדו מכונות פקס רבים, שיקלטו את עשרות אלפי הקויטלעך שיישלחו למקום, שליחים מיוחדים יעמדו במשך כל המעת לעת על יד הציון, ויעתירו על כל שם בנפרד, במשך כל שעות ההילולא קדישא. הקויטלעך יונחו על הציון לאחר שיעתירו עבור הבקשות הרבות, וזכות הצדיק ישפיע אך טוב לישראל, וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה

Show More

This Dryver is part of "שליח בבית רבינו" team

Go to Team Page

Send Kvitel

Recent Donations (372 Total)

Aba Bena

Hazkara

1 day ago

ChongPlupe

1 Hazkara

5 days ago

Sarahjed

1 Hazkara

9 days ago

HeatherMof

1 Hazkara

1 month ago

Chaim Strom

1 Hazkara + $72 pidyon

1 month ago

Chaim Strom

1 Hazkara

1 month ago

labedroomferve

1 Hazkara

3 months ago

גרינבוים

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

יעקב שישא

1 Hazkara + $360 pidyon

4 months ago

שיינדיל

1 Hazkara

4 months ago

פדיון 18$

1 Hazkara

4 months ago

בנימין צבי

1 Hazkara

4 months ago

פישר

1 Hazkara

4 months ago

Rivka Dina bas liba shaindel

1 Hazkara

4 months ago

Chezky worch

1 Hazkara

4 months ago

לאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

Jf

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל

1 Hazkara

4 months ago

לאנדאן

1 Hazkara + $90 pidyon

4 months ago

Klonomos eliezer

1 Hazkara

4 months ago

Shaye Gross

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Moshe Fogel

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

Benzi

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

גולדמן

1 Hazkara

4 months ago

גולדמן

1 Hazkara

4 months ago

Shia chaim

1 Hazkara

4 months ago

שמואל

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

0 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

Eliezer issler

1 Hazkara

4 months ago

אנטווערפען

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

יעקב שלום בן פערל

1 Hazkara

4 months ago

אנטווערפען

1 Hazkara

4 months ago

עוד קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $130 pidyon

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $120 pidyon

4 months ago

לכבוד נאמן בית רבינו הרב אברהם אבא שליט"א שעומד הכן כל ימות השנה לשמש הבאים

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $50 pidyon

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $72 pidyon

4 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

0 Hazkara + $25 pidyon

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

Yaakov Kohn

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

In Honor of הר'רהק'הצ' ישעיה בן הר משה

In Memory of הר'הק'הצ ר ישעיה בן הר משה

Shimshi Breuer

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Memory of ר ישעי' בן ר' משה

קוויטעל מלאנדאן

0 Hazkara + $7 pidyon

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $100 pidyon

4 months ago

Shimon Weiss

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל

0 Hazkara + $20 pidyon

4 months ago

Anonymous

0 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

Comments: אסף בן רות פרנסה

לכבוד הרב גרינבים

1 Hazkara + $360 pidyon

4 months ago

In Honor of דער גיטריע קעכער

In Memory of ר ישעי בן ר משה

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $50 pidyon

4 months ago

אלימלך מאירוביץ

1 Hazkara

4 months ago

Grinbaum moshe

1 Hazkara + $100 pidyon

4 months ago

In Honor of אברהם אבא גרינבוים

In Memory of 'הרה"ק רבי ישעי'ה בן ר' משה

קוויטעל מלאנדאן

0 Hazkara + $26 pidyon

4 months ago

יעקב כץ

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $360 pidyon

4 months ago

Avrumy grundman

1 Hazkara

4 months ago

AHARON KLEIN

1 Hazkara

4 months ago

שמואל חיים ברקוביץ

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

In Honor of ר'ישעיה בן ר משה

Abraham

1 Hazkara

4 months ago

Rav Brandeis

0 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

Mendel Rubin

1 Hazkara

4 months ago

הרב משה יחיאל דייטש שליט"א

1 Hazkara

4 months ago

YITSCHOK BERGER

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל הרב דייטש

1 Hazkara

4 months ago

Shulem Schwartz

1 Hazkara

4 months ago

הערשי

1 Hazkara

4 months ago

החפץ בעילום שם

1 Hazkara

4 months ago

Meir Eichler

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

רובין

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

שמואל בן קרבקה

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $50 pidyon

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

צבי יוסף בן סאסא שושנה ההויז בחור של ר'ישעי'לעס הויז

1 Hazkara

4 months ago

Shmiel Deblinger

1 Hazkara

4 months ago

מאיר אדלר

1 Hazkara + $50 pidyon

4 months ago

In Honor of אבא גרינבוים הצדיק

לרפואה שלימה

1 Hazkara + $1,000 pidyon

4 months ago

Sc

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

Tulli O

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל

1 Hazkara

4 months ago

יעקב שלום יהודה .אלעד

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara + $101 pidyon

4 months ago

מאיר

1 Hazkara

4 months ago

קוויטעל מלאנדאן

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $180 pidyon

4 months ago

אליעזר אשדוד

1 Hazkara

4 months ago

בנימין זאב בן סאסא שושנה

1 Hazkara

4 months ago

גבאי צדקה של קופה לע"נ רבי ישעי'לה

1 Hazkara

4 months ago

ישראל גרינבוים

1 Hazkara

4 months ago

Anonymous

1 Hazkara + $10 pidyon

4 months ago

היום

1 Hazkara

4 months ago

Y. Mendelovitz

1 Hazkara + $18 pidyon

4 months ago

In Honor of הצדיק ר ישיעלה מקראסטירר זיעועכי"א

your neighbour

1 Hazkara + $36 pidyon

4 months ago

your neighbour

1 Hazkara

4 months ago

אליעזר

1 Hazkara

4 months ago

דסקל שלמה זלמן

1 Hazkara

4 months ago

ישכר דוב בן רייזל

1 Hazkara

4 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Campaign Goal: 36,000 Kvitlach

Total Raised: 32,037

88%

Enter Amount

close

Send Kvitel

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket