הזכרה בחנם

"אויב וועט מען קומען צו מיר אין שטוב וועט מען געהאלפן ווערן פונקט ווי ביי מיין לעבן"
פון די הייליגע צוואה

זכות מלוה מלכה

$1800

זכות סעודות שב"ק

$1000

זכות הפרשת חלה מוצש"ק

$500

זכות שותפות

$360

זכות קאווע ליום

$180

זכות טעימה קלה

$120

א קוויטל אין קוויטל שטוב
און ביים ציון הק'

$72

א קוויטל צום
ציון

$36

Kossuth u. 67, Bodrogkeresztúr, 3916 Hungary :רבי ישעי׳לעס הויז אדרעס

US Office: 402 BERRY ST. BROOKLYN, NY 11249

Project by: JCN

212.671.1301

×

הזכרה בחנם

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket